Přeskočit na obsah

Další onemocnění součástí novorozeneckého screeningu

Novorozenecký screening zahrnuje od ledna 2022 také dobrovolné vyšetření na spinální svalovou atrofii (SMA) a těžké kombinované imunodeficience (SCID) [1]. Doposud se vyšetřovalo osmnáct vzácných onemocnění (tab. 1). Díky novorozeneckému screeningu je možné zjistit onemocnění dříve, než se projeví, a předejít tak nevratnému poškození. Včasná léčba dokáže uchránit zdraví, ale i snížit náklady na pozdější terapii [2]. Rodiče mohou nechat své děti vyšetřit bezplatně ve všech krajích České republiky.


Novorozenecký screening zahrnuje od ledna 2022 také dobrovolné vyšetření na spinální svalovou atrofii (SMA) a těžké kombinované imunodeficience (SCID) [1]. Doposud se vyšetřovalo osmnáct vzácných onemocnění (tab. 1). Díky novorozeneckému screeningu je možné zjistit onemocnění dříve, než se projeví, a předejít tak nevratnému poškození. Včasná léčba dokáže uchránit zdraví, ale i snížit náklady na pozdější terapii [2]. Rodiče mohou nechat své děti vyšetřit bezplatně ve všech krajích České republiky.

„Onemocnění, jako jsou cystická fibróza, fenylketonurie nebo SMA, znamenají pro život dítěte a jeho rodičů výrazné zdravotní a sociální komplikace. Díky novorozeneckému screeningu jsou pacienti včas diagnostikováni a záhy kvalitně léčeni. Dokážeme tak zamezit, aby v důsledku pozdní diagnózy docházelo ke zbytečným komplikacím, jako jsou trvalá postižení, nebo dokonce i předčasná úmrtí. Zařazení dalších nemocí poskytuje těmto dětem možnost na život bez vážných obtíží. Rodičům jednoznačně doporučuji tuto možnost využít,“ říká profesor MUDr. Milan Macek., DrSc., MHA, přednosta Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, vedoucí Národního koordinačního centra pro vzácná onemocnění a předseda Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP.t1.jpg

Novorozenecký screening je plošné testování narozených dětí na léčitelné nemoci, které je obtížné včas diagnostikovat. Provádí se v prvních dnech života a umožňuje děti diagnostikovat ještě před výskytem počátečních příznaků [3]. Novorozenecký screening je dobrovolný a dostupný v každé porodnici v ČR.


Screening odhalí závažné nemoci včas

Pravděpodobnost, že bude u novorozence zjištěno některé z vyšetřovaných onemocnění, je velmi malá, přibližně u jednoho dítěte z 1 170 narozených [4]. I přesto představuje screening důležitý preventivní krok, který může dítě uchránit od budoucích zdravotních komplikací.

„Nemoci, které dnes vyšetřujeme novorozeneckým screeningem, mohou způsobit například vážné svalové nebo dýchací potíže. Díky tomu, že se onemocnění odhalí hned po narození, je možné začít s léčbou už v prvních týdnech života. Screening pomáhá nejen dětem, ale poskytuje jistotu také pro rodiče, na které může kvůli náročné léčbě dopadnout psychická i finanční tíseň. Komplikace u pozdě zaléčených dětí mohou znamenat i to, že se jeden rodič musí vzdát zaměstnání a starat se o dítě prakticky 24 hodin denně. Tato situace je psychicky i finančně velmi vyčerpávající,“ zdůrazňuje profesor Macek.


Vyšetřuje se z kapky krve po narození

Novorozenecký screening se provádí mezi 48. a 72. hodinou po narození dítěte, a to odběrem kapky krve z patičky novorozence [5]. Ta je zachycena na filtrační papírek, který je poté analyzován v jedné ze screeningových laboratoří specia­lizujících se na vyšetření vrozených nemocí [2]. Výsledky se rodiče dozvědí do 14 dnů od odebrání krve, u některých onemocnění to však může trvat i několik týdnů [6]. Pokud nejsou rodiče nebo dětský lékař informováni do dvou měsíců, znamená to, že žádná vyšetřovaná nemoc nebyla odhalena [6]. Rodiče mohou novorozenecký screening u svých dětí ve vzácných případech a ze závažných důvodů odmítnout. To neovlivní případnou léčbu z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

  nhr

Podle TZ Havas 6. 12. 2021

Seznam použité literatury

  • [1] Hradílek V, Stolínová B. Novorozenecký screening na SMA už od 1. 1. 2022. In: Smaci.cz [online]. 8. 6. 2021 [cit. 2021‑10‑22]. Dostupné na: https://smaci.cz/aktuality/na‑seminari‑v‑senatu‑byl‑oznamen‑datum‑zahajeni‑plosneho‑novorozeneckeho‑screeningu‑na‑sma
  • [2] Co je novorozenecký screening? In: Novorozeneckyscreening.cz [online]. [Cit. 2021‑8‑4]. Dostupné na: https://www.novorozeneckyscreening.cz/co‑je‑novorozenecky‑screening
  • [3] Tisková zpráva SMA Europe ke spuštění Evropské aliance pro novorozenecký screening. In: Smaci.cz [online]. [Cit. 2021‑8‑4]. Dostupné na: https://smaci.cz/aktuality/tiskova‑zprava‑sma‑europe‑ke‑spusteni‑evropske‑aliance‑pro‑novorozenecky‑screening
  • [4] Souhrnné výsledky. In: Novorozeneckyscreening.cz [online]. [Cit. 2021‑8‑4]. Dostupné na: https://www.novorozeneckyscreening.cz/souhrnne‑vysledky
  • [5] Jak se novorozenecký screening provádí? In: Novorozeneckyscreening.cz [online]. [Cit. 2021‑8‑4]. Dostupné na: https://www.novorozeneckyscreening.cz/jak‑se‑novorozenecky‑screening‑provadi
  • [6] Jak se dozvím výsledek novorozeneckého screeningu? In: Novoro­zeneckyscreening.cz [online]. [Cit. 2021‑8‑4]. Dostupné na: https://www.no­vorozeneckyscreening.cz/jak‑se‑dozvim‑vysledek‑ns

Sdílejte článek

Doporučené