Přeskočit na obsah

Invazivní meningokoková onemocnění a novinky v úhradě očkování od 1. ledna 2022

Souhrn:
Siráková L, Smetana J, Chlíbek R, Chmelař J, Šmahel P, Rumlarová Š. Invazivní meningokoková onemocnění a novinky v úhradě očkování od 1. ledna 2022. Remedia 2022; 32: 68–72.
Invazivní meningokokové onemocnění (IMO) patří mezi velmi závažná infekční onemocnění vyvolaná bakterií Neisseria meningitidis, zkráceně meningokokem, a to nejčastěji séroskupinami A, B, C, W, Y. I přes včasné zahájení léčby dosahuje smrtnosti 8–15 % a k úmrtí může dojít za 24–48 hodin od objevení se prvních příznaků. Přenáší se kapénkami od manifestně nemocného jedince, ale i od asymptomatického nosiče. Klinickou formou onemocnění je meningokoková sepse, meningokoková meningitida či jejich smíšená forma. Častý bývá perakutní průběh s náhlým začátkem z pocitu plného zdraví. Incidence IMO je nejvyšší u dětí od narození do věku 11 měsíců a od jednoho do čtyř let, dále u adolescentů a mladých dospělých ve věku 15–24 let. I v případě vyléčení hrozí trvalé následky, jakými jsou např. amputace, mentální retardace nebo hluchota. Nejvýznamnější a nejúčinnější ochranou proti IMO zůstává očkování, a to zejména malých dětí a adolescentů. Vakcinováni by měli být i cestovatelé a tzv. rizikové osoby. Novinkou od ledna 2022 je hrazené očkování proti onemocnění vyvolanému meningokokem séroskupiny B, bude‑li očkování zahájeno první dávkou do dovršení 12. měsíce věku dítěte nebo v období od dovršeného 14. do dovršeného 15. roku věku adolescentů a očkování proti onemocnění vyvolanému séroskupinami A, C, W, Y, pokud bude provedeno v období od jednoho do dvou let věku kojence, a rovněž u adolescentů ve věkovém období od 14 do 15 let. Tím se očekává nárůst proočkovanosti zejména v nejohroženějších věkových skupinách a pokles rizika onemocnění v proočkované populaci.

Summary:
Sirakova L, Smetana J, Chlibek R, Chmelar J, Smahel P, Rumlarova S. Invasive meningococcal disease and updates in the vaccine reimbursement since January 1, 2022. Remedia 2022; 32: 68–72.
Invasive meningococcal disease (IMD) is a severe infectious disease caused by Neisseria meningitidis, abbreviated to meningococcus, most commonly by serogroups A, B, C, W, and Y. Despite early treatment, the death rate is 8−15%, and death can occur 24−48 hours after the first symptoms appear. It is transmitted by droplets from a manifestly ill individual but also an asymptomatic carrier. The clinical form of the disease is meningococcal sepsis, meningococcal meningitis or their mixed form. A peracute course with a sudden start from a sense of full health is common. The incidence of IMD is highest among children from birth to 11 months and from one to four years of age, as well as adolescents and young adults aged 15−24 years. Even if cured, there is a risk of permanent effects such as amputations, mental retardation or deafness. Vaccination, particularly of young children and adolescents, remains the most important and effective protection against the onset of IMD. Travellers and so‑called at‑risk people should also be vaccinated. New from January 2022 is reimbursed vaccination against meningococcal serogroup B disease if the vaccination is started with the first dose by the age of 12 months or between the age of 14 and the age of 15 years in adolescents. In addition, vaccination against the disease caused by serogroups A, C, W, and Y is now reimbursed if carried out between one and two years of the infant's age and in adolescents between 14 and 15 years of age. The newly reimbursed vaccinations are expected to increase vaccination coverage, especially in the most vulnerable age groups and decrease disease distribution in the pro‑vaccination population.

Key words: invasive meningococcal disease, vaccination, Meningococcus, serogroup A, B, C, W, Y

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené