Přeskočit na obsah

Léčba triple negativního karcinomu prsu pembrolizumabem

Triple negativní karcinom prsu (TNBC) představuje nádor s nejhorší prognózou ze všech podtypů nádorů prsu. Přidání pembrolizumabu ke standardní chemoterapii znamená prokazatelně významný přínos u neoadjuvantního podání, a to bez prediktivního faktoru, jak prokázala studie fáze III KEYNOTE‑522. V rámci paliativního terapeutického režimu byl největší prospěch prokázán v první linii léčby v podskupině PD‑L1 pozitivních pacientů s kombinovaným skóre pozitivity (CPS) vyšším než 10 na základě výsledků studie KEYNOTE‑355, u ostatních podskupin s nižším CPS nebo ve vyšších liniích léčby nebyl efekt tak jednoznačný.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené