Přeskočit na obsah

Nová evropská doporučení pro léčbu tolvaptanem u pacientů s autozomálně dominantními polycystickými ledvinami

Souhrn:
Tesař V. Nová evropská doporučení pro léčbu tolvaptanem u pacientů s autozomálně dominantními polycystickými ledvinami. Remedia 2021; 31: 561–567.
Autozomálně dominantní polycystické onemocnění ledvin (ADPKD) je častou příčinou chronického selhání ledvin vyžadujícího náhradu funkce ledvin dialýzou. Důležitou roli v progresi onemocnění hraje vazopresin. Tolvaptan, inhibitor V2 receptoru pro vazopresin, zpomalil progresi chronického onemocnění ledvin u pacientů v časné i pozdní fázi ADPKD. Komentovaná evropská doporučení poskytují praktický návod, jak u pacientů s ADPKD a rychlou progresí onemocnění k léčbě tolvaptanem přistupovat.

Summary:
Tesar V. New European recommendations for the treatment with tolvaptan in patients with autosomal dominant polycystic kidneys. Remedia 2021; 31: 561–567.
Autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD) is a frequent cause of chronic kidney failure requiring substitution of kidney function with dialysis. Vasopressin plays a vital role in the progression of the disease. Tolvaptan, a V2 vasopressin receptor inhibitor, slowed the progression of chronic kidney disease in patients in the early and late stages of ADPKD. Commented European recommendations offer a practical manual on approaching the treatment with tolvaptan in patients with ADPKD and quick progression of the disease.

Key words: autosomal dominant polycystic kidney disease, chronic kidney disease, vasopressin, tolvaptan.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené