Přeskočit na obsah

Novinky v léčbě metastatického nemalobuněčného karcinomu plic

Souhrn:
Koubková L. Novinky v léčbě metastatického nemalobuněčného karcinomu plic. Remedia 2022; 32: 220–224.
U pacientů s metastatickým nemalobuněčným karcinomem plic (metastatic non‑small cell lung cancer, mNSCLC) došlo během posledního desetiletí k rozhodujícímu pokroku v léčbě. Přibývá možností terapie při prokázaných genetických aberacích, které nám predikují účinnost cílené léčby, a také zařazení imunoterapie do léčebné strategie mNSCLC buď v první, nebo ve druhé linii léčby vedlo u části pacientů k bezprecedentnímu prodloužení přežití.

Summary:
Koubkova L. News in the treatment of metastatic non‑small cell lung cancer. Remedia 2022; 32: 220–224.
Over the last decade, the treatment of patients with metastatic non‑small cell lung cancer (mNSCLC) has significantly progressed. The number of treatment options for proven genetic aberrations, which predict the effectiveness of targeted treatment, has increased. Both this and the inclusion of immunotherapy in the treatment strategy for mNSCLC in either the first or second line of treatment have led to an unprecedented prolongation of survival in some of these patients.

Key words: metastatic non‑small cell lung cancer, targeted therapy, lorlatinib, immunotherapy, pembrolizumab, cemipli­mab, atezolizumab, nivolumab, ipilimumab

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené