Přeskočit na obsah

Dlouhodobě působící inzulinová analoga 2. generace a jejich místo v léčbě diabetu

Souhrn:
Haluzík M. Dlouhodobě působící inzulinová analoga 2. generace a jejich místo v léčbě diabetu. Remedia 2022; 32: 472–478.
Léčba inzulinem stále patří k důležitým terapeutickým přístupům u diabetiků 2. typu, a to zejména při delším trvání onemocnění. I přes dostupnost novějších lékových skupin typu gliflozinů a agonistů receptoru GLP‑1, které u mnohých pacientů mohou částečně zpomalit progresi diabetu, zůstává potřeba podávání inzulinu nezbytná u 20–40 % diabetiků 2. typu. V praxi je u mnoha pacientů s diabetem 2. typu podávání inzulinu často zahájeno později, než by bylo optimální, a to i přes dostupnost inzulinů s lepší predikovatelností účinku a výhodnějším terapeutickým profilem, než tomu bylo dříve. V tomto článku shrnujeme poznatky o účinnosti a bezpečnosti dlouhodobě působících inzulinových analog druhé generace – inzulinu degludek a inzulinu glargin s koncentrací 300 j./ml. Diskutujeme jejich výhody oproti starším typům dlouhodobě působících inzulinů, rozdíly mezi jednotlivými přípravky a jejich klinické důsledky. Stručně se věnujeme také možnosti jejich využití u nemocných s diabetem 1. typu.

Summary:
Haluzik M. Long‑acting insulin analogues of the second generation and their positioning in the treatment of diabetes. Remedia 2022; 32: 472–478.
Insulin therapy still belongs to the most important therapeutic approaches in the treatment of patients with type 2 diabetes, in particular those with longer diabetes duration. Despite the availability of novel therapeutic groups such as gliflozins and GLP‑1 receptor agonists that can partially slow down diabetes progression, long‑acting insulin therapy still remains necessary in 20–40% of patients with type 2 diabetes. In clinical practice, the insulin treatment is often initiated later than it should optimally be despite the availability of insulin with better predictability of the effect and more favorable therapeutic profile as compared to older insulins. In this paper, we summarize the current knowledge concerning efficacy and safety of long‑acting insulins analogues of the second generation – insulin degludec and insulin glargine in of 300 IU/ml concentration. We discuss their advantages over older types of long‑acting insulins, differences among particular insulins and their clinical consequences. We also briefly discuss their use in patients with type 2 diabetes.

Key words: diabetes mellitus, long acting insulin, insulin degludec, insulin glargine U300, hypoglycemia, body weight.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené

Studie ADVOR

28. 4. 2023

Souhrn Špinarová L, Špinar J, Vítovec J. Studie ADVOR. Remedia 2023; 33: 138–140. ADVOR (Acetazolamide in Decompensated heart failure with Volume…

Studie STRONG‑HF

28. 4. 2023

Souhrn Vítovec J, Špinarová L, Špinar J. Studie STRONG‑HF. Remedia 2023; 33: 141–143. Studie STRONG‑HF sledovala dva léčebné režimy u nemocných s…