Přeskočit na obsah

Hidradenitis suppurativa v atypické lokalizaci u HIV pozitivního pacienta a jeho úspěšná terapie biosimilárním adalimumabem

Souhrn:
Rob F. Hidradenitis suppurativa v atypické lokalizaci u HIV pozitivního pacienta a jeho úspěšná terapie biosimilárním adalimumabem. Remedia 2022; 32: 290–292.
Hidradenitis suppurativa (HS) je zánětlivé chronické recidivující onemocnění projevující se tvorbou zánětlivých bolestivých nodulů, abscesů a píštělí, které se následně mohou jizvit. HS se nejčastěji objevuje v oblasti axil, třísel, pod prsy, v oblasti perinea a gluteálně (anogenitální oblast), méně často mohou být postiženy atypické lokalizace, např. krk a obličej, jako je tomu u popisovaného případu. HS má výrazně negativní vliv na kvalitu života, zvláště pokud je soustředěna ve viditelných lokalizacích. Při nedostatečném efektu dlouhodobé celkové antibiotické terapie, velmi často užívané v kombinaci s topickou a chirurgickou léčbou, lze pacientům splňujícím kritéria nabídnout biologickou léčbu. Zlatým standardem biologické terapie je adalimumab, u kterého lze využít i biosimilární přípravky. U popisovaného případu tato terapie vedla k dlouhodobé remisi zánětlivých projevů onemocnění.

Summary:
Rob F. Hidradenitis suppurativa in an atypical localization in an HIV‑positive patient and his successful therapy with biosimilar adalimumab. Remedia 2022; 32: 290–292.
Hidradenitis suppurativa (HS) is an inflammatory chronic recurrent disease manifested by the formation of inflammatory painful nodules, abscesses and fistulas, which can lead to scarring. HS most often occurs in the axillae, groin, under the breast, perineum and gluteal region (anogenital area), but less frequently, atypical sites such as the neck and face may be affected as in the case described. HS has a significant negative impact on the quality of life, especially if it is located in visible locations. In case of the insufficient efficacy of long‑term systemic antibiotic therapy, very often used in combination with topical and surgical treatment, biological treatment can be considered. The gold standard of biological therapy is adalimumab, for which biosimilar preparations can also be used. In the case described, this therapy led to a long‑term remission of the inflammatory manifestations of the disease.

Key words: hidradenitis suppurativa, anti‑TNF‑alpha, HIV infection, biosimilars.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené