Přeskočit na obsah

Kazuistika pacientky s časným karcinomem prsu s vysokým rizikem relapsu onemocnění

Souhrn:
Palácová M. Kazuistika pacientky s časným karcinomem prsu s vysokým rizikem relapsu onemocnění. Remedia 2022; 32: 236–238.
Karcinom prsu je vyléčitelné onemocnění, nicméně u vyšších klinických stadií je spojeno s rizikem relapsu. Snahou terapie je snížení uvedeného rizika. V případě luminálních nádorů prsu, které mají pozitivní hormonální receptory a negativní HER2 status, představuje nyní nadějnou možnost kombinovaná hormonální léčba inhibitorem cyklin‑dependentní kinázy 4/6 (CDK 4/6) abemaciklibem, která prokazuje při mediánu sledování 15,5 měsíce prodloužení přežití bez invazivního onemocnění. Tento přínos byl potvrzen také při sledování v délce 27,1 měsíce. Data pro celkové přežití nejsou zralá. Z nežádoucích účinků léčby se nejčastěji vyskytují průjem, neutropenie a únava v rameni s kombinovanou léčbou abemaciklibem s hormonální terapií.

Summary:
Palacova M. Case report of a patient with early‑stage breast cancer with a high risk of disease relapse. Remedia 2022; 32: 236–238.
Breast cancer is a curable disease with a risk of relapse in higher clinical stages. The therapy aims to lower the risk of relapse. In the case of HR+/HER2− luminal breast carcinomas, combined hormonal therapy with abemaciclib, a cyclin‑dependent kinase inhibitor 4/6 (CDK 4/6), is a promising treatment option exhibiting higher survival without invasive disease in a median evaluation period of 15.5 months. This benefit was also confirmed in an evaluation of 27.1 months. Overall survival data are not mature yet. The most common side effects include diarrhea, neutropenia and fatigue in the arm with combined abemaciclib and hormonal therapy.

Key words: early‑stage breast carcinoma HR positive/HER2 negative, luminal phenotype, gh risk of disease relapse, abemaciclib.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené