Přeskočit na obsah

Naše první zkušenosti s novou formou transdermálního buprenorfinu

Buprenorfin v transdermální formě se dlouhodobě používá v léčbě chronické středně silné až silné bolesti nádorového i nenádorového původu. Nyní je k dispozici v nové formě s prodlouženým sedmidenním uvolňováním v dávkování 5 µg/h, 20 µg/h, 30 µg/h a 40 µg/h. Tuto transdermální formu s pomalým uvolňováním jsme použili u 108 pacientů s chronickou bolestí pohybového aparátu, 76 žen a 32 mužů, ve věkovém rozmezí 28–87 let (průměrný věk 64 let). Výchozí dávka byla nejčastěji 5 µg/h nebo 20 µg/h. U 29 % pacientů zůstala výchozí dávka, u 42 % pacientů jsme dávku navýšili, u 6 % pacientů naopak dávku snížili, 17 % pacientů aplikaci buprenorfinu ukončilo, převážně z důvodu nežádoucích účinků. Spektrum nežádoucích účinků odpovídalo údajům v Souhrnu údajů o přípravku. Buprenorfin v nízkodávkové transdermální formě podle našich získaných zkušeností představuje přínosné rozšíření možností léčby chronické nenádorové bolesti pohybového aparátu a potvrzuje tak výsledky předchozích studií. Mezi jeho největší výhody patří dobrá tolerance, dobrý bezpečnostní profil a nízké riziko dechového útlumu i vzniku závislosti.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené