Přeskočit na obsah

Články s tagem Bolest

Fremanezumab v klinické praxi

Pro předplatitele
31. 8. 2022

XII. sympozium o léčbě bolesti s mezinárodní účastí, které se konalo 21.–23. dubna 2022 v Brně, se věnovalo bolesti a její léčbě z různých úhlů…

Léčba anti‑CGRP protilátkami v praxi

20. 12. 2020

Ve dnech 19.‒20. listopadu letošního roku proběhlo online formou již oblíbené a tradiční, v pořadí 17. sympozium praktické neurologie. Nad akcí…