Přeskočit na obsah

Nové možnosti aplikace sekukinumabu (studie ALLURE a MATURE)

Souhrn:
Nečas M. Nové možnosti aplikace sekukinumabu (studie ALLURE a MATURE). Remedia 2022; 32: 419–424.
Do léčby závažné ložiskové psoriázy vstupují nové biologické přípravky, u nichž je kladen důraz nejen na účinnost a bezpečnost, ale také na co nejvyšší míru komfortu pacientů. To znamená možnost aplikovat léčbu v pohodlí domova, jednoduše a s co nejmenším počtem injekcí. V případě sekukinumabu došlo v rámci nových aplikačních forem ke snížení počtu injekcí na polovinu a dávku 300 mg lze aktuálně podat pouze v jedné aplikaci. Výsledky studií ALLURE a MATURE potvrdily, že tato inovace zvyšuje pohodlí pacientů a nemá negativní vliv na účinnost a bezpečnost léčby sekukinumabem.

Summary:
Necas M. The new options concerning secukinumab use (trials ALLURE and MATURE). Remedia 2022; 32: 419–424.
New biological drugs are being launched in the treatment of severe focal psoriasis while beside effectiveness and safety, the highest possible comfortability for the patients is aimed for. Above all, this means the possibility to apply the drugs at home, easily and using the least rational frequency of injections. In case of secukinumab, the frequency of injections was halved thanks to the new application devices and the 300mg dose may now be applied at a single time. The results of the ALLURE and MATURE trials have confirmed that the above innovations improve patient comfort without compromising the effectiveness and safety of secukinumab treatment.

Key words: psoriasis, secukinumab, application device, ALLURE trial, MATURE trial.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené