Přeskočit na obsah

Ofatumumab – nová a odlišná monoklonální protilátka proti CD20 v léčbě roztroušené sklerózy

Souhrn:
Elišák M. Ofatumumab – nová a odlišná monoklonální protilátka proti CD20 v léčbě roztroušené sklerózy. Remedia 2021; 31: 540–543.
Ofatumumab představuje novou, vysoce účinnou léčbu roztroušené sklerózy (RS). Jde o plně humánní monoklonální protilátku zaměřenou proti povrchovému znaku CD20 exprimovanému na většině buněk linie B lymfocytů a v malé míře i T lymfocytů. Od dosud používaných depletorů CD20 se liší v řadě farmakokinetických i farmakodynamických vlastností. Odlišné charakteristiky umožňují bezpečnou subkutánní aplikaci s minimem nežádoucích účinků při podání nižší dávky oproti jiným depletorům CD20 – iniciální dávka 20 mg subkutánní injekcí samoaplikací pacientem se podává v týdnech 0, 1, 2 a od týdne 4 dále v měsíčních intervalech. Vzhledem k relativně rychlejší repopulaci B lymfocytů je ofatumumab výhodný pro možnost rychlejšího přerušení léčby. Byť byla prokázána obdobná deplece buněk na periferii i v lymfatických uzlinách jako u ostatních depletorů CD20 podávaných ve vyšších dávkách intravenózně, efekt ofatumumabu, ale i dalších depletorů CD20 na B lymfocyty v centrálním nervovém systému je předmětem dalších studií.

Summary:
Elisak M. Ofatumumab – new and different monoclonal anti‑CD20 antibody in the treatment of multiple sclerosis. Remedia 2021; 31: 540–543.
Ofatumumab represents a new, highly effective treatment for multiple sclerosis. It is a human monoclonal antibody targeted at CD20 surface antigen expressed on most cells of the B cell lineage and, to a small extent, T cells. It differs from previously used CD20 depletors in several pharmacokinetic and pharmacodynamic properties. These allow safe subcutaneous administration with minimal adverse effects at a lower dose than other CD20 depletors – an initial dose of 20 mg by subcutaneous injection by patient self‑administration at weeks 0, 1, 2, and from week 4 onwards at monthly intervals. Due to the relatively faster repopulation of B cells, ofatumumab advantageously allows for faster discontinuation of therapy. Although similar depletion of cells in the periphery and lymph nodes has been demonstrated with other CD20 depletors administered at higher doses intravenously, the effect of ofatumumab and other CD20 depletors on B lymphocytes in the central nervous system is the subject of further studies.

Key words
: ofatumumab, CD20, lymphocytes, multiple sclerosis, subcutaneous delivery.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené