Přeskočit na obsah

Pacienti s těžkou formou psoriázy a obezitou úspěšně léčení guselkumabem

Souhrn:
Nováková M. Pacienti s těžkou formou psoriázy a obezitou úspěšně léčení guselkumabem. Remedia 2022; 32: 425–430.
Psoriáza je chronické, geneticky podmíněné, imunitně mediované systémové zánětlivé onemocnění, které je kromě postižení kůže spojeno i s jinými systémovými chorobami (tzv. komorbidity) a s negativním dopadem na kvalitu života pacientů. Obezita je definována nadměrným nebo abnormálním množstvím tukové tkáně v lidském organismu, které může při delším trvání vést k poškození zdraví vzhledem k riziku rozvoje diabetes mellitus, kardiovaskulárních onemocnění, hypertenze a dyslipidemie. Epidemie obezity je velmi závažným celosvětovým problémem se zvyšující se prevalencí v posledních padesáti letech. Obezita je komplexní onemocnění s multifaktoriální etiologií. Po kouření představuje druhou nejčastější příčinu úmrtí, jíž lze předejít prevencí. Léčba obezity je velmi obtížná, vyžaduje multidisciplinární přístup, účinné strategie a spolupráci pacienta. Redukce hmotnosti o 5–10 % může výrazně zlepšit zdraví, kvalitu života a snížit ekonomickou zátěž jednotlivce i zdravotnického systému jako celku. Výskyt obezity je u pacientů s psoriázou častější než u běžné populace. Vztah mezi obezitou a psoriázou stále není zcela objasněn. Studie uvádějí, že souvislost může být multifaktoriální, zdůrazňuje se vliv stravovacích návyků, životního stylu, genetických faktorů a mikrobiomu, které se podílejí na rozvoji obou patologií a vedou k chronickému prozánětlivému stavu. Ve stručných kazuistikách jsou prezentováni vybraní pacienti s těžkou formou psoriázy a obezitou úspěšně léčení guselkumabem.

Summary:
Novakova M. Patients with severe psoriasis and obesity effectively treated with guselkumab. Remedia 2022; 32: 425–430.
Psoriasis is a chronic systemic inflammatory disease with a genetic component and immune mediation. Beside affecting the skin, it is also associated with other systemic diseases (i.e. comorbidities) and with a negative impact on the quality of life. Obesity is defined by excessive or abnormal amount of fat tissue in the human body, which may have negative health consequences when lasting longer, raising the risk of diabetes mellitus, cardiovascular disease, hypertension, and dyslipidemia. The epidemic of obesity has become a very severe global problem, increasingly relevant in the last fifty years. Obesity is a complex pathological state with a multifactorial etiology. It is second only to smoking among preventable causes of death. The treatment of obesity is very difficult, requires a multidisciplinary approach, effective strategies, and patients’ cooperation. Losing 5 to 10 per cent of weight may greatly improve health status, quality of life, and the economic burden of both the individual and the entire healthcare system. Patients suffering from psoriasis are obese more often than the general population. The relationship between obesity and psoriasis has not been fully explained yet. Trials state that such a relationship may be multifactorial, stressing the impact of eating habits, lifestyle, genetic factors, and microbiome, contributing to the development of both pathologies and leading to a chronic proinflammatory state. In brief case studies, selected patients with a severe form of psoriasis and obesity effectively treated with guselkumab are presented.

Key words: psoriasis, metabolic comorbidities, obesity, biologic treatment, guselkumab

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené

Studie ADVOR

28. 4. 2023

Souhrn Špinarová L, Špinar J, Vítovec J. Studie ADVOR. Remedia 2023; 33: 138–140. ADVOR (Acetazolamide in Decompensated heart failure with Volume…

Studie STRONG‑HF

28. 4. 2023

Souhrn Vítovec J, Špinarová L, Špinar J. Studie STRONG‑HF. Remedia 2023; 33: 141–143. Studie STRONG‑HF sledovala dva léčebné režimy u nemocných s…