Přeskočit na obsah

Ribociklib v klinické praxi

Karcinom prsu s pozitivitou hormonálních receptorů a HER2 negativitou je nejčastějším fenotypem nádoru, až ve 25 % dochází k relapsu onemocnění po pěti letech. Zásadní léčebnou metodou je hormonoterapie, která však u více než 30 % žen selhává z důvodu primární nebo sekundární hormonální rezistence. Ve snaze překonat tuto rezistenci jsou využívány léčebné kombinace – nyní v úvodní linii léčby pro metastatické onemocnění s inhibitorem cyklin‑dependentních kináz 4/6.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené