Přeskočit na obsah

Studie EMPEROR‑Preserved

Souhrn:
Špinar J, Špinarová L, Vítovec J. Studie EMPEROR‑Preserved. Remedia 2022; 32: 139–143.
Inhibitory sodíko‑glukózového kotransportéru 2 (sodium‑glucose cotransporter 2, SGLT2) snižují riziko hospitalizací pro srdeční selhání u nemocných se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí (heart failure with reduced ejection fraction, HFrEF), avšak jejich účinek u pacientů se srdečním selháním se zachovanou ejekční frakcí (heart failure with preserved ejection fraction, HFpEF) není znám. Do dvojitě zaslepené studie EMPEROR‑Preserved bylo zařazeno 5 988 pacientů se srdečním selháním třídy II–IV dle NYHA (New York Heart Association) a s ejekční frakcí levé komory (EF LK) > 40 %, kteří byli randomizováni k podávání empa­gliflozinu v dávce 10 mg denně nebo k podávání placeba. Primárním složeným cílovým ukazatelem byly kardiovaskulární úmrtí a hospitalizace pro zhoršení srdečního selhání. V průměrné době sledování 26,2 měsíce se primární cílový ukazatel vyskytl u 415 z 2 997 (13,8 %) nemocných léčených empagliflozinem a u 511 z 2 991 (17,1 %) nemocných v placebové skupině (p < 0,001). Tento výsledek byl především z důvodu hospitalizace pro srdeční selhání. Pozitivní efekt empagliflozinu byl zjištěn bez ohledu na hodnoty EF LK < 50 %, 50–60 %, > 60 % a bez ohledu na přítomnost diabetes mellitus. Počet hospitalizací byl nižší u nemocných léčených empagliflozinem (p < 0,001). Nekomplikovaný urogenitální zánět a hypotenze byly častěji hlášeny v empagliflozinové skupině. V roce 2022 byla publikována subanalýza potvrzující, že empagliflozin zlepšuje rovněž kvalitu života. Léčba empagliflozinem redukuje počet kardiovaskulárních úmrtí a hospitalizací pro srdeční selhání a zvyšuje kvalitu života pacientů s HFpEF bez ohledu na přítomnost diabetes mellitus.

Summary:
Spinar J, Spinarova L, Vitovec J. EMPEROR‑Preserved trial. Remedia 2022; 32: 139–143.
Sodium‑glucose cotransporter‑2 (SGLT2) inhibitors reduce the risk of hospitalisations for heart failure with reduced ejection fraction (HFrEF). Still, their effects in patients with heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF) are uncertain. In a double‑blind EMPEROR‑Preserved trial, we randomly assigned 5988 patients with class II‑IV heart failure and an ejection fraction >40% to receive empagliflozin (10 mg once daily) or placebo in addition to recommended therapy. The primary outcome was a composite of cardiovascular death and hospitalisation for worsening heart failure. Over a median of 26.2 months, the primary outcome occurred in 415 of 2997 patients (13.8%) in the empagliflozin group and in 511 of 2991 patients (17.1%) in the placebo group (p<0.001). This effect was mainly related to a 29% decrease in the risk of hospitalisation for heart failure. The effect of empagliflozin on the primary outcome was consistent in patients with ejection fraction <50%, 50% to 60% and >60%, regardless of the presence or absence of diabetes. The total number of hospitalisations for heart failure was lower in the empagliflozin group than in the placebo group (p<0.001). Uncomplicated genital and urinary infections and hypotension were reported more frequently with empagliflozin. A subanalysis confirming that empagliflozin improved the quality of life was published in 2022. Empagliflozin reduced the combined risk of cardiovascular death, hospitalisation for heart failure and improved the quality of life in patients with HFpEF regardless of the presence or absence of diabetes.

Key words: heart failure – empagliflozin – hospitalisations – quality of life.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené