Přeskočit na obsah

Studie EMPULSE

Souhrn:
Špinarová L, Špinar J, Vítovec J. Studie EMPULSE. Remedia 2022; 32: 144–146.
Po publikaci nových guidelines pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání z roku 2021 patří glifloziny k základním čtyřem pilířům léčby chronického srdečního selhání. Dosud byly provedeny studie, které prokázaly jejich účinnost u pacientů s kompenzovaným chronickým srdečním selháním (DAPA‑HF a EMPEROR‑Reduced). První studií u pacientů s dekompenzací srdečního selhání byla SOLOIST‑WHF, která prokázala prospěch z léčby sotagliflozinem. Studie EMPULSE hodnotila podávání empagliflozinu pacientům s akutním srdečním selháním po stabilizaci klinického stavu. V hodnocení došlo ke zlepšení primárního cílového ukazatele, který zahrnoval úmrtí, počet událostí srdečního selhání (hospitalizace pro srdeční selhání, urgentní návštěva pro srdeční selhání nebo neplánovaná ambulantní kontrola), dobu do první události srdečního selhání a změnu hodnoty v Kansaském dotazníku kvality života mezi vstupem do studie a 90. dnem sledování. Výsledek byl shodný rovněž v podskupinách pacientů. Léčba byla dobře tolerována, se stejnými nežádoucími účinky jako v placebové větvi.

Summary:
Spinarova L, Spinar J, Vitovec J. EMPULSE trial. Remedia 2022; 32: 144–146.
After the publication of the new guidelines for the diagnostics and treatment of heart failure in 2021, gliflozins have formed one of the four fundamental pillars of chronic heart failure treatment. Up till now, studies determined their efficacy in patients with compensated chronic heart failure (DAPA‑HF and EMPEROR‑Reduced). The first study in patients with decompensated heart failure, SOLOIST‑WHF, proved the benefit of sotagliflozin treatment. EMPULSE trial evaluated the administration of empagliflozin to patients with acute heart failure after their clinical status was stabilised. The primary endpoint, composed of death, heart failure event rate (hospitalisation for heart failure, urgent care or unplanned outpatient control), time to first heart failure event and a change in the value of Kansas Quality of Life Questionnaire between entry and day 90, improved. The result was consistent in the subgroups of patients as well. The treatment was well‑tolerated, with the same adverse effects as in the placebo arm.

Key words:
pharmacotherapy – empagliflozin – heart failure decompensation.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené

Studie ADVOR

28. 4. 2023

Souhrn Špinarová L, Špinar J, Vítovec J. Studie ADVOR. Remedia 2023; 33: 138–140. ADVOR (Acetazolamide in Decompensated heart failure with Volume…

Studie STRONG‑HF

28. 4. 2023

Souhrn Vítovec J, Špinarová L, Špinar J. Studie STRONG‑HF. Remedia 2023; 33: 141–143. Studie STRONG‑HF sledovala dva léčebné režimy u nemocných s…