Přeskočit na obsah

Upadacitinib – nová perorální terapie v léčbě atopické dermatitidy

Souhrn:
Tánczosová M, Gkalpakiotis S. Upadacitinib – nová perorální terapie v léčbě atopické dermatitidy. Remedia 2022; 32: 43–46.
Atopická dermatitida je chronické zánětlivé kožní onemocnění postihující 2–10 % dospělé a 5–20 % dětské populace. V posledních letech došlo k obrovskému pokroku v popisu imunopatogenetických mechanismů jejího vzniku a také v možnostech terapie. Je to především cílená terapie, kterou představuje biologická léčba a terapie malými molekulami, jejichž mechanismus účinku spočívá v inhibici signální dráhy JAK/STAT. Nejnovější přípravek s názvem upadacitinib se zaměřuje na selektivní a reverzibilní inhibici signalizace zprostředkovanou JAK1. Podle klinických studií se jeví jako velmi účinný a bezpečný lék, a proto přináší lékařům i pacientům další naději pro úspěšnou léčbu atopické dermatitidy.

Summary:
Tanczosova M, Gkalpakiotis S. Upadacitinib – a new oral therapy in the treatment of atopic dermatitis. Remedia 2022; 32: 43–46.
Atopic dermatitis is a chronic inflammatory skin disease affecting 2–10% of the adult and 5–20% of the paediatric population. Recently, a significant advance has been made in describing mechanisms of disease development immunopathogenesis and therapy options. Mainly in the targeted therapy represented by biologic therapy and small‑molecule therapy with their mechanism of action consisting in the inhibition of the JAK/STAT signal pathway. The latest product, upadacitinib, focuses on selective and reversible inhibition of JAK1‑mediated signalling. According to clinical trials, it appears to be a very efficacious and safe medicine; therefore, it gives more hope for successful therapy of atopic dermatitis to both physicians and patients.

Key words: atopic dermatitis, JAK inhibitor, upadacitinib.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené

Studie ADVOR

28. 4. 2023

Souhrn Špinarová L, Špinar J, Vítovec J. Studie ADVOR. Remedia 2023; 33: 138–140. ADVOR (Acetazolamide in Decompensated heart failure with Volume…

Studie STRONG‑HF

28. 4. 2023

Souhrn Vítovec J, Špinarová L, Špinar J. Studie STRONG‑HF. Remedia 2023; 33: 141–143. Studie STRONG‑HF sledovala dva léčebné režimy u nemocných s…