Přeskočit na obsah

Úspěšná léčba závažné psoriázy sekukinumabem u pacienta s roztroušenou sklerózou

Souhrn:
Nečas M. Úspěšná léčba závažné psoriázy sekukinumabem u pacienta s roztroušenou sklerózou. Remedia 2022; 32: 38–42.
Psoriáza může být asociována s řadou dalších onemocnění včetně roztroušené sklerózy (RS). Léčba psoriázy u pacientů s RS a naopak léčba RS u psoriatiků s sebou může přinášet určitá úskalí, která je dobré znát. Kazuistika popisuje případ pacienta s psoriázou, u něhož se manifestovala RS v průběhu léčby etanerceptem a bylo poměrně náročné sladit zde léčbu tak, aby působila příznivě na obě onemocnění. To se nakonec podařilo díky sekukinumabu.

Summary:
Necas M. Successful treatment of severe psoriasis with secukinumab in a patient with multiple sclerosis. Remedia 2022; 32: 38–42.
Psoriasis can be associated with several other diseases, including multiple sclerosis (MS). Treatment of psoriasis in patients with MS and, conversely, treating MS in psoriatic patients can encounter certain pitfalls that are good to know. The case report describes a patient with psoriasis who developed multiple sclerosis during treatment with etanercept. It was relatively difficult to harmonise the treatment to be beneficial in both diseases, achieved thanks to secukinumab.

Key words: psoriasis, multiple sclerosis, secukinumab

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené

Studie ADVOR

28. 4. 2023

Souhrn Špinarová L, Špinar J, Vítovec J. Studie ADVOR. Remedia 2023; 33: 138–140. ADVOR (Acetazolamide in Decompensated heart failure with Volume…

Studie STRONG‑HF

28. 4. 2023

Souhrn Vítovec J, Špinarová L, Špinar J. Studie STRONG‑HF. Remedia 2023; 33: 141–143. Studie STRONG‑HF sledovala dva léčebné režimy u nemocných s…