Přeskočit na obsah

Farmakoterapie arytmií v těhotenství

Souhrn:
Lábrová R, Lábr K. Farmakoterapie arytmií v těhotenství. Remedia 2022; 32: 134–138.
Arytmie se mohou v těhotenství vyskytovat častěji a subjektivně mohou být nepříjemně vnímány. U jinak zdravých gravidních žen většinou nepředstavují významný klinický problém. Široký výběr farmakologické a nefarmakologické terapie nám umožní úspěšně řešit téměř všechny druhy symptomatické supraventrikulární nebo komorové arytmie v těhotenství. Používaná antiarytmika jsou relativně bezpečná, pacientkami dobře tolerovaná, ale všechna procházejí placentární bariérou. Proto je nutné zvažovat možný vliv léčby na plod. Pokud se jedná o život ohrožující arytmii, toto hledisko by nemělo ovlivnit naše rozhodnutí o podání terapie matce.

Summary:
Labrova R, Labr K. Pharmacotherapy of arrhythmias in pregnancy. Remedia 2022; 32: 134–138.
Arrhythmias may occur more frequently in pregnancy and be subjectively perceived as unpleasant. They are usually not a significant clinical problem in otherwise healthy pregnant women. A wide range of pharmacological and non‑pharmacological therapies allow us to successfully manage almost all types of symptomatic supraventricular or ventricular arrhythmias in pregnancy. The antiarrhythmic drugs used are relatively safe and well‑tolerated by patients, but all cross the placental barrier. Therefore, it is necessary to consider the possible effect of treatment on the fetus. If it is a life‑threatening arrhythmia, this consideration should not influence our decision to administer therapy to the mother.

Key words: arrhythmias – pregnancy – diagnosis – therapy.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené