Přeskočit na obsah

Články s tagem Angiologie

Dabigatran

20. 4. 2009

Dabigatran patří mezi nová antikoagulancia, která jsou indikována v terapii žilního tromboembolismu. Dabigatran je perorální přímý inhibitor trombinu…

Rosuvastatin

20. 4. 2009

Rosuvastatin je velmi účinný inhibitor HMG-CoA reduktázy, který ze všech dostupných statinů nejpříznivěji ovlivňuje hladiny LDL cholesterolu i HDL…

Aliskiren

20. 4. 2009

Aliskiren je perorálně účinný nepeptidový, silný a selektivní přímý inhibitor lidského reninu. Terapeutickou indikací aliskirenu je léčba esenciální…

Kombinace antitrombotik

20. 4. 2009

Trombotické cévní komplikace jsou vedoucí příčinou nemocnosti a úmrtnosti v industriální společnosti. Trombóza je nejen rozhodující příčinou…

Clopidogrelum

20. 4. 2009

Zavedení thienopyridinů do klinické praxe v polovině devadesátých let 20. století umožnilo revoluci v intervenční kardiologii. Stenty do té doby byly…

Sulodexid

20. 4. 2009

Sulodexid je sulfonovaný glykosaminoglykan s antitrombotickým účinkem. Skládá se ze dvou složek – středněmolekulárního heparinu a dermatan-sulfátu.…

Eptifibatid

20. 4. 2009

Aterotrombóza je generalizované celotělové onemocnění, v jehož klinických projevech hraje klíčovou úlohu aktivace a agregace trombocytů, vznik…