Přeskočit na obsah

Články s tagem Bolest

Fremanezumab v klinické praxi

Pro předplatitele
31. 8. 2022

XII. sympozium o léčbě bolesti s mezinárodní účastí, které se konalo 21.–23. dubna 2022 v Brně, se věnovalo bolesti a její léčbě z různých úhlů…

Léčba anti‑CGRP protilátkami v praxi

20. 12. 2020

Ve dnech 19.‒20. listopadu letošního roku proběhlo online formou již oblíbené a tradiční, v pořadí 17. sympozium praktické neurologie. Nad akcí…

Fremanezumab

21. 12. 2019

Souhrn: Matalová P. Fremanezumab. Remedia 2019; 29: 514–518. Fremanezumab, plně humanizovaná protilátka ze skupiny antagonistů calcitonin…

Vliv bolesti na kvalitu života

2. 3. 2019

V Konferenčním centru Roháč v Třeboni se ve dnech 9.–11. ledna 2019 konaly již tradiční Třeboňské revmatologické dny organizované Českou…

Novinky v oblasti léčby bolesti

4. 1. 2019

Souhrn: Novinky v oblasti léčby bolesti zahrnují nejen stále se rozšiřující invazivní metody této terapie, jako jsou neuromodulace, radiofrekvence…