Přeskočit na obsah

Články s tagem Gynekologie a porodnictví

Quo vadis, hematologie?

1. 9. 2022

Pod záštitou České hematologické společnosti ČLS JEP se v Olomouci ve dnech 26.–28. května 2022 uskutečnily XXXIV. olomoucké hematologické dny.…

Sacituzumab govitekan

17. 7. 2022

Souhrn: Tesařová P. Sacituzumab govitekan. Remedia 2022; 32: 215–219. Sacituzumab govitekan je konjugátem protilátky a léku složeným z aktivního…

Niraparib

29. 8. 2020

Souhrn: Zvaríková M, Kristková L. Niraparib. Remedia 2020; 30: 375–382. Inhibitory poly‑adenosindifosfát‑ribózo‑polymerázy (PARP) v posledních…

Chemoprevence u karcinomu prsu

16. 9. 2019

Souhrn: Krásenská M. Chemoprevence u karcinomu prsu. Remedia 2019; 29: 334–339. Nejúčinnější metodou k omezení výskytu nádorových onemocnění je…

Abemaciklib

13. 9. 2019

Souhrn: Brančíková D. Abemaciklib. Remedia 2019; 29: 310–314. Abemaciklib patří mezi inhibitory cyklin‑dependentních kináz (CDK) 4 a 6. Cílovou…

Léčba akné a růžovky v těhotenství

4. 1. 2019

Souhrn: Akné a růžovka postihují ženy i v období těhotenství. Pro bezpečnou léčbu obou chorob v tomto období existuje jen limitovaný počet možností.…

Palbociklib v léčbě karcinomu prsu

24. 8. 2018

Souhrn: Kubeček O. Palbociklib v léčbě karcinomu prsu. Remedia 2018; 28: 353–356. Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným nádorem u žen. Přibližně v…