Přeskočit na obsah

Články s tagem Gynekologie a porodnictví

Dostarlimab

Pro předplatitele
30. 4. 2024

Dostarlimab je humanizovaná monoklonální protilátka izotypu IgG4, která se váže na receptory programované buněčné smrti 1 (PD‑1), a blokuje tak…

Quo vadis, hematologie?

1. 9. 2022

Pod záštitou České hematologické společnosti ČLS JEP se v Olomouci ve dnech 26.–28. května 2022 uskutečnily XXXIV. olomoucké hematologické dny.…

Sacituzumab govitekan

17. 7. 2022

Souhrn: Tesařová P. Sacituzumab govitekan. Remedia 2022; 32: 215–219. Sacituzumab govitekan je konjugátem protilátky a léku složeným z aktivního…

Niraparib

29. 8. 2020

Souhrn: Zvaríková M, Kristková L. Niraparib. Remedia 2020; 30: 375–382. Inhibitory poly‑adenosindifosfát‑ribózo‑polymerázy (PARP) v posledních…

Chemoprevence u karcinomu prsu

16. 9. 2019

Souhrn: Krásenská M. Chemoprevence u karcinomu prsu. Remedia 2019; 29: 334–339. Nejúčinnější metodou k omezení výskytu nádorových onemocnění je…

Abemaciklib

13. 9. 2019

Souhrn: Brančíková D. Abemaciklib. Remedia 2019; 29: 310–314. Abemaciklib patří mezi inhibitory cyklin‑dependentních kináz (CDK) 4 a 6. Cílovou…

Léčba akné a růžovky v těhotenství

4. 1. 2019

Souhrn: Akné a růžovka postihují ženy i v období těhotenství. Pro bezpečnou léčbu obou chorob v tomto období existuje jen limitovaný počet možností.…

Palbociklib v léčbě karcinomu prsu

24. 8. 2018

Souhrn: Kubeček O. Palbociklib v léčbě karcinomu prsu. Remedia 2018; 28: 353–356. Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným nádorem u žen. Přibližně v…

Palbociklib

1. 9. 2017

Souhrn: Palbociklib (Ibrance) je vysoce selektivní inhibitor cyklin dependentní kinázy (cyclin‑dependent kinase, Cdk) 4/6. V klinických studiích …

Léčba akuminátních kondylomat

23. 7. 2017

Souhrn: Infekce lidskými papilomaviry jsou nejčastějšími sexuálně přenosnými infekcemi virového původu. Pokud jsou léze klinicky viditelné, jedná se…

Štítná žláza a infertilita

5. 3. 2017

Souhrn: Tyreoidální hormony zásadně ovlivňují růst a diferenciaci tkání plodu. Mateřský tyroxin je nezbytný pro vývoj plodu i pro bezproblémový…

Nová nonavalentní vakcína proti HPV

14. 7. 2016

Souhrn: Lidský papilomavirus (human papillomavirus, HPV) může být příčinou vzniku karcinomu děložního hrdla, vaginy, vulvy, penisu, anu a orofaryngu…

Cílená léčba karcinomu prsu

7. 5. 2016

Souhrn: Zavedení biologické cílené terapie do všech fází léčby karcinomu prsu znamenalo nejen zlepšení prognózy nemocných léčených kurativně, ale i…

Novinky ve vakcinaci proti HPV

19. 3. 2015

Souhrn: Infekce HPV (human papilloma virus, lidský papilomavirus, Papillomavirus z čeledi Papovaviridae) je pravděpodobně nejčastějším sexuálně…