Přeskočit na obsah

Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

Články autora

Studie EUCLID

30. 4. 2017

Souhrn: Porovnání účinnosti tikagreloru proti klopidogrelu u nemocných se symptomatickou ischemickou chorobou dolních končetin ukázalo, že…

Cilostazol

14. 12. 2014

Léčba ischemické choroby dolních končetin má dva aspekty – jeden je cílen na zlepšení prognózy (intervence rizikových faktorů aterotrombózy), druhý…

Apixaban

12. 10. 2011

Apixaban je perorální, přímý, kompetitivní a vysoce selektivní inhibitor aktivovaného faktoru Xa, zařazuje se tak po boku rivaroxabanu do nově se…