Přeskočit na obsah

Články s tagem Nefrologie

Hyperfosfatemie

23. 7. 2017

Souhrn: Hyperfosfatemie je součástí klinického obrazu chronického onemocnění ledvin. Dnes je chápána jako součást minerálové a kostní poruchy při…

Pazopanib v léčbě renálního karcinomu

21. 2. 2013

Česká republika má nejvyšší výskyt renálního karcinomu na světě. Třetina nemocných je diagnostikována ve stadiu generalizovaného onemocnění, u další…

Epoetin theta

21. 7. 2011

Epoetin theta je novým preparátem z řady erytropoetinů se složením aminokyselin podobným, jako má jako přirozený endogenní erytropoetin. Byl získán…

Pazopanib

9. 2. 2011

Pazopanib je inhibitor tyrozinkinázy na receptorech pro VEGF, PDGF a c-kit, což umožňuje jeho protinádorovou aktivitu přerušením zejména signální…

Renální osteopatie a možnosti léčby

30. 7. 2009

Renální osteopatie představuje závažnou doprovodnou komplikaci selhávání ledvin. Podle současné definice se řadí mezi tři komponenty CKD-MBD (kostní…