Přeskočit na obsah

Články s tagem Technologie léků

Studie EUCLID

30. 4. 2017

Souhrn: Porovnání účinnosti tikagreloru proti klopidogrelu u nemocných se symptomatickou ischemickou chorobou dolních končetin ukázalo, že…

Exenatid QW v předplněném peru

30. 12. 2015

Souhrn: Exenatid QW je depotní forma molekuly exenatidu s podáváním 1× týdně, která je inkorporována do mikrosfér. Z mikrosfér se aktivní substance…

Léčba 20% subkutánním imunoglobulinem

29. 12. 2015

Souhrn: Substituční léčba imunoglobuliny je standardním postupem v terapii protilátkových imunodeficiencí. S historií dlouhou více než půl století…

Pegylovaný interferon β 1a

29. 12. 2015

Souhrn: Interferon β je dnes standardním léčivem první volby u pacientů s relabující remitující roztroušenou sklerózou. Klinické studie prokázaly…