Přeskočit na obsah

Články s tagem Technologie léků

Takrolimus s prodlouženým uvolňováním

20. 4. 2009

Takrolimus patří do skupiny kalcineurinových inhibitorů. Blokuje translokaci řady transkripčních faktorů, které jsou nutné pro aktivaci T lymfocytů a…

Nanočástice pro lékové formy

20. 4. 2009

V poslední době lze pozorovat velký rozvoj částicových lékových forem. Některé z nich, např. pelety, mikročástice a lipozomy, našly ve farmakoterapii…

Transdermální fentanyly na českém trhu

20. 4. 2009

Poslední dobou se stále častěji setkáváme s novými analgetiky. Ve většině případů se spíše než o nové účinné látky jedná o nové lékové formy látek…