Přeskočit na obsah

Články s tagem Hepatologie

Eliminace HCV: mýtus, nebo realita?

28. 10. 2018

Souhrn: Infekce virem hepatitidy C (HCV) je jednou z nejčastějších příčin chronického onemocnění jater a postihuje celosvětově přibližně 71 milionů…

Fixní kombinace glekaprevir/pibrentasvir

27. 10. 2018

Souhrn: Glekaprevir a pibrentasvir představují novou generaci přímo působících antivirotik účinných proti viru hepatitidy C (HCV). Glekaprevir je…

Fixní kombinace elbasvir a grazoprevir

23. 7. 2017

Souhrn: Léčba chronické hepatitidy typu C kombinací přímo působících perorálních virostatik (directly acting antivirals, DAA) má vysokou účinnost …

Daclatasvir

27. 5. 2015

Souhrn: Daclatasvir je nové, přímo působící antivirotikum – inhibitor proteinu viru hepatitidy C NS5A, který je určen k léčbě dospělých pacientů s…

Sofosbuvir

30. 6. 2014

Formou přehledového článku je prezentován sofosbuvir jako nová léčebná varianta chronické virové hepatitidy C. V článku je podán rozbor jeho…

Telaprevir

21. 2. 2013

Chronická hepatitida C je celosvětově závažným zdravotním problémem s nepochybnými riziky rozvoje jaterní cirhózy a jejích komplikací. Během…

Boceprevir

21. 2. 2013

Boceprevir je novým přímo působícím antivirotikem, inhibitorem HCV NS3 proteázy, a je určen k léčbě dospělých pacientů s chronickou hepatitidou C…