Přeskočit na obsah

Články s tagem Klinické studie

Co nám dala a vzala studie PROMINENT?

28. 4. 2023

Souhrn Vrablík M. Co nám dala a vzala studie PROMINENT? Remedia 2023; 33: 136–137. Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná…

Studie ADVOR

28. 4. 2023

Souhrn Špinarová L, Špinar J, Vítovec J. Studie ADVOR. Remedia 2023; 33: 138–140. ADVOR (Acetazolamide in Decompensated heart failure with Volume…

Studie STRONG‑HF

28. 4. 2023

Souhrn Vítovec J, Špinarová L, Špinar J. Studie STRONG‑HF. Remedia 2023; 33: 141–143. Studie STRONG‑HF sledovala dva léčebné režimy u nemocných s…

Studie DELIVER

28. 4. 2023

Souhrn Špinar J, Špinarová L. Studie DELIVER. Remedia 2023; 33: 144–146. Na sjezdu Evropské kardiologické společnosti 2022 byly prezentovány a…

Studie AFFIRM‑AHF

25. 4. 2021

Souhrn: Melenovský V. Studie AFFIRM‑AHF. Remedia 2021; 31: 166–167. Klinická studie AFFIRM‑AHF se zabývala intravenózním podáváním karboxymaltózy…

Studie GALACTIC‑HF

25. 4. 2021

Souhrn: Ludka O. Studie GALACTIC‑HF. Remedia 2021; 31: 164–165. Omecamtiv mecarbil představuje srdečně specifický aktivátor myozinu. Ve studii…