Přeskočit na obsah

Články s tagem Osteologie

Kostní toxicita tenofoviru

12. 5. 2019

Souhrn: Murínová I. Kostní toxicita tenofoviru. Remedia 2019; 29: 196–200. Role antiretrovirotik, ale i samotného viru lidského imunodeficitu …

Sekundární osteoporóza a její terapie

3. 3. 2017

Souhrn: Článek podává přehled o příčinách a možnostech léčby sekundární osteoporózy. Hodnocení kostní denzity u pacientů se sekundární osteoporózou…

Denosumab v léčbě hyperkalcemie

30. 12. 2015

Souhrn: Hyperkalcemie nádorových onemocnění je paraneoplastickým syndromem a častou komplikací pokročilého karcinomu prsu, plic a mnohočetného myelo…

Kuřáctví a kostní zdraví

28. 3. 2012

Kuřáctví představuje závažný rizikový faktor osteoporózy. Kuřáci jsou mimo četná další zdravotní rizika ohroženi zvýšeným rizikem zlomenin, jejich…

Denosumab

22. 7. 2011

Denosumab je nový biologický lék určený k léčbě stavů charakterizovaných patologicky zvýšenou kostní resorpcí s následnou ztrátou kostní hmoty a…

Osteoporóza u mužů

29. 3. 2011

Osteoporóza u mužů se stává závažným zdravotním problémem. Muže postihuje každá třetí zlomenina proximálního femuru a každý pátý muž starší 50 let…

Renální osteopatie a možnosti léčby

30. 7. 2009

Renální osteopatie představuje závažnou doprovodnou komplikaci selhávání ledvin. Podle současné definice se řadí mezi tři komponenty CKD-MBD (kostní…

Alfakalcidol v léčbě osteoporózy

20. 4. 2009

Alfakalcidol [1a(OH)D3] je jedním ze synteticky vyrobených prekurzorů kalcitriolu. Jedná se o systém označovaný jako prodrug, kdy aktivní látka…

Teriparatid

20. 4. 2009

Teriparatid (TPTD) je aminoterminální sekvence 34 aminokyselin lidského parathormonu (PTH) vyráběná rekombinantní technologií [rhPTH(1–34)]. Na…

Raloxifen

20. 4. 2009

Raloxifen je selektivním modulátorem estrogenových receptorů, který je indikován v dávce 60 mg denně k léčbě a k prevenci postmenopauzální…

Stimulátory kostní novotvorby

20. 4. 2009

V terapii osteoporózy lze použít léčiva snižující kostní resorpci nebo stimulátory kostní novotvorby. V léčbě osteoporózy dosud převažují…

Osteoporóza u mužů

20. 4. 2009

Muži vstupují do období dospělosti s vyšší hodnotou kostní hmoty než ženy a k jejímu úbytku souvisejícímu s věkem dochází o několik let později než u…

Kyselina zoledronová

20. 4. 2009

Bisfosfonáty jako analoga pyrofosfátu představují skupinu léčiv široce používanou v léčbě chorob spojených se ztrátou kostní hmoty. Jedná se o silné…

Osteoporóza – stále aktuální problém

20. 4. 2009

První část předkládaného čísla časopisu Remedia je věnována problematice osteoporózy a její léčbě. Osteoporóza je charakterizována poklesem množství…