Přeskočit na obsah

Lékové profily

Všechny zprávy

Venlafaxinum

20. 4. 2009

Venlafaxin je antidepresivum, které inhibuje zpětné vychytávání především serotoninu a v menší míře též noradrenalinu, jeho vliv na zpětné…

Sevofluranum

20. 4. 2009

Sevofluran je inhalační anestetikum vhodné k inhalačnímu úvodu i k vedení celkové anestezie u dětí i dospělých během hospitalizace i ambulantně. Nemá…

Adalimumabum

20. 4. 2009

Adalimumab je rekombinantní lidská IgG1 monoklonální protilátka proti TNF-α. Váže se s velkou afinitou a specificitou na cytokin TNF-α, který byl…

Od teorie k praxi

Všechny články

Přehledy, názory, diskuse

Všechny články

Klinická farmakologie a farmacie

Všechny články