Přeskočit na obsah

Lékové profily

Všechny zprávy

Dorzolamidum/timololum

20. 4. 2009

Dorzolamid hydrochlorid je účinný inhibitor enzymu karboanhydráza II, timolol maleat patří do skupiny neselektivních blokátorů B-adrenergních…

Strontii ranelas

20. 4. 2009

Strontium ranelat je nová účinná látka určená k terapii osteoporózy u postmenopauzálních žen. Přesný mechanismus účinku strontium ranelatu dosud není…

Ciclesonidum

20. 4. 2009

Ciclesonid je inhalační kortikosteroid (IKS) užívaný především v léčbě bronchiálního astmatu. Od ostatních léků téže skupiny se liší tím, že jde o…

Bevacizumabum

20. 4. 2009

Bevacizumab je humanizovaná monoklonální protilátka proti vaskulárnímu endoteliálnímu růstovému faktoru (VEGF), který je klíčovým faktorem pro…

Venlafaxinum

20. 4. 2009

Venlafaxin je antidepresivum, které inhibuje zpětné vychytávání především serotoninu a v menší míře též noradrenalinu, jeho vliv na zpětné…

Sevofluranum

20. 4. 2009

Sevofluran je inhalační anestetikum vhodné k inhalačnímu úvodu i k vedení celkové anestezie u dětí i dospělých během hospitalizace i ambulantně. Nemá…

Adalimumabum

20. 4. 2009

Adalimumab je rekombinantní lidská IgG1 monoklonální protilátka proti TNF-α. Váže se s velkou afinitou a specificitou na cytokin TNF-α, který byl…

Od teorie k praxi

Všechny články

Studie HEART-FID

Pro předplatitele
30. 4. 2024

Léčba karboxymaltózou železa (FCM) zmírňuje příznaky a zlepšuje kvalitu života u pacientů se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí levé komory…

Přehledy, názory, diskuse

Všechny články

Hidradenitis suppurativa

Pro předplatitele
30. 4. 2024

Hidradenitis suppurativa (HS) je chronické onemocnění terminálních pilosebaceózních žláz primárně se projevující bolestivými zánětlivými…

Klinická farmakologie a farmacie

Všechny články