Přeskočit na obsah

Od teorie k praxi

Všechny zprávy

Aktuálně z klinických studií

20. 4. 2009

Multicentrická randomizovaná, dvojitě zaslepená, prospektivní studie provedená u 1 255 pacientů léčených pravidelnou hemodialýzu; byli randomizováni…

Studie BRONCUS

20. 4. 2009

Oxidativní stres je důležitým faktorem v patogenezi chronické obstrukční plicní nemoci. Cílem studie bylo zhodnotit vliv antioxidační látky N…

Studie SUND

20. 4. 2009

Studie SUND zjišťovala rozdíly v terapeutické účinnosti dosažení kontroly astmatu mezi režimy s flexibilním dávkováním kombinace budesonid/formoterol…

Studie CONCEPT

20. 4. 2009

Cílem studie bylo porovnat flexibilní přístup v léčbě astmatu založený na úpravě dávky v závislosti na tíži příznaků a fixního dávkování. Studie se…

Přehledy, názory, diskuse

Všechny články

Ambulantní monitorování krevního tlaku

Pro předplatitele
28. 4. 2023

Souhrn Souček M, Řiháček I. Ambulantní monitorování krevního tlaku. Remedia 2023; 33: 111–117. Ambulantní monitorování krevního tlaku po dobu 24…

Klinická farmakologie a farmacie

Všechny články

Lékové profily

Všechny články

Ponesimod

Pro předplatitele
29. 12. 2022

Souhrn Kubala Havrdová E. Ponesimod. Remedia 2022; 32: 521–527. Roztroušená skleróza (RS) patří mezi onemocnění, v jejichž patogenezi se uplatňují…

Jarní vydání přináší řadu témat z oboru

Pro předplatitele
28. 4. 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,také v letošním neklidném roce bych vás rád provedl kardiologickým blokem časopisu Remedia, jehož vydání je tradičně…