Přeskočit na obsah

Aktuality

Všechny zprávy

Oxaprozin

20. 4. 2009

Nesteroidní antirevmatika (NSA) jsou nejčastějším prostředkem léčby akutní i chronické muskuloskeletální bolesti, zánětlivého i degenerativního…

Ziprasidon

20. 4. 2009

Základní dělení antipsychotik (neuroleptik) rozlišuje bazální, incizivní a atypická (tzv. 2. generace). Atypická antipsychotika se potom podle…

Escitalopram

20. 4. 2009

Výskyt depresivních a úzkostných poruch je velmi častý v populaci celého světa se závažným dopadem na somatickou komorbiditu, suicidialitu, pracovní…

Cinacalcetum

20. 4. 2009

Cinacalcet je prvním kalcimimetikem přicházejícím na náš trh. V první části článku je popsána struktura calcium-senzing receptoru, tedy místo účinku…

Ciclesonid

20. 4. 2009

Ciclesonid je proléčivo účinného kortikosteroidu C21-des-methylpropionyl-ciclesonidu (dále jen desciclesonidu), které bylo vyvinuto k inhalační…

Nové indikace pro adalimumab

20. 4. 2009

Společným rysem všech těchto onemocnění je mimo jiné nepřiměřená a nekontrolovaná produkce cytokinu TNF-alfa buňkami v místě zánětu.

Inhalační systém AIRMAX

20. 4. 2009

Inhalační formy léků se u astmatu staly absolutně převládajícími jak pro skupinu úlevových, tak i pro skupinu protizánětlivě působících. Podobně je…

Od teorie k praxi

Všechny články

Přehledy, názory, diskuse

Všechny články

Klinická farmakologie a farmacie

Všechny články

Lékové profily

Všechny články

Asciminib

Pro předplatitele
29. 12. 2022

Pro terapii pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML) v chronické fázi, u nichž došlo k selhání již dvou linií léčby, je nově k dispozici…