Přeskočit na obsah

Od teorie k praxi

Všechny zprávy

Komentář ke studii SWITCH

8. 12. 2011

Změna anti-TNF (tumor necrosis factor) léčby u nemocných s Crohnovou chorobou a přechod z podávání jednoho preparátu (infliximab) na podávání druhého…

Komentář ke studii POET

22. 7. 2011

Roční randomizovaná dvojitě zaslepená studie POET (Prevention Of Exacerbations with Tiotropium) u CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc) byla…

Studie RE-LY – subanalýzy

14. 6. 2011

Cílem prospektivní, randomizované, otevřené a multicentrické studie RE-LY bylo posoudit non-inferioritu dabigatranu proti warfarinu u nemocných s…

Přehledy, názory, diskuse

Všechny články

Hidradenitis suppurativa

Pro předplatitele
30. 4. 2024

Hidradenitis suppurativa (HS) je chronické onemocnění terminálních pilosebaceózních žláz primárně se projevující bolestivými zánětlivými…

Klinická farmakologie a farmacie

Všechny články

Lékové profily

Všechny články

Desmopresin

Pro předplatitele
30. 4. 2024

Souhrn Vranová V. Desmopresin. Remedia 2024; 34: 162–164. Desmopresin acetát je syntetickým analogem antidiuretického hormonu. Jeho indikací je…