Přeskočit na obsah

Od teorie k praxi

Všechny zprávy

Ramipril ve světle studie HOPE

2. 9. 2010

Studie HOPE (Heart Outcomes Prevention Evaluation) si stanovila cíl zjistit vliv podávání inhibitoru ACE ramiprilu na prognózu pacientů s vysokým…

Terapie sitagliptinem a inzulinem

9. 6. 2010

Potřeba nové farmakoterapie pro intervenci diabetu 2. typu vyplynula z diskrepance mezi nově stanovenými cíli pro terapii diabetu a možnostmi…

Studie CURRENT OASIS 7

9. 6. 2010

CURRENT OASIS 7 je mezinárodní randomizovaná multicentrická studie, která srovnávala účinnost a bezpečnost standardního dávkování klopidogrelu (první…

Trombóza a karcinom prsu

17. 3. 2010

Hluboká žilní trombóza je velmi častou komplikací nádorových onemocnění. Incidence hluboké žilní trombózy je u různých typů nádorů různá; u karcinomu…

Studie PATRICIA

17. 3. 2010

Účinnost adjuvantní vakcíny HPV-16/18 AS04 proti cervikálním infekcím a prekanceróze způsobené onkogenními lidskými papilomaviry: finální analýza…

Studie RECORD

2. 11. 2009

Rosiglitazon, který je řazen mezi perorální antidiabetika ze skupiny thiazolidindionů, je indikován pro léčbu pacientů s diabetem 2. typu, a to buď v…

Přehledy, názory, diskuse

Všechny články

Ortotopická transplantace srdce

Pro předplatitele
30. 4. 2024

Ortotopická transplantace srdce (OTS) je léčebná metoda pacientů v terminální fázi srdečního selhání, u kterých byly vyčerpány všechny farmakologické…

Klinická farmakologie a farmacie

Všechny články

Lékové profily

Všechny články

Desmopresin

Pro předplatitele
30. 4. 2024

Souhrn Vranová V. Desmopresin. Remedia 2024; 34: 162–164. Desmopresin acetát je syntetickým analogem antidiuretického hormonu. Jeho indikací je…