Přeskočit na obsah

Od teorie k praxi

Všechny zprávy

Aktuálně z klinických studií

20. 4. 2009

Multicentrická randomizovaná, dvojitě zaslepená, prospektivní studie provedená u 1 255 pacientů léčených pravidelnou hemodialýzu; byli randomizováni…

Přehledy, názory, diskuse

Všechny články

Klinická farmakologie a farmacie

Všechny články

Lékové profily

Všechny články

Tváří v tvář spondyloartritidě

Pro předplatitele
28. 12. 2023

Odborný program 66. výročního sjezdu českých a slovenských revmatologů, který se konal 12.–14. října 2023 v Hradci Králové, byl nabitý přednáškami.…