Přeskočit na obsah

Přehledy, názory, diskuse

Všechny zprávy

Terapie revmatoidní artritidy

20. 4. 2009

Zpusob léčby revmatoidní artritidy (RA) se v posledních 10 letech dramaticky změnil. Z epidemiologických studií jasně vyplynulo, že dlouhodobě…

Specifika farmakoterapie ve stáří

20. 4. 2009

Stáří má svá specifika, která se týkají i chorob ve stáří a jejich léčby. Farmakoterapie u senioru proto vyžaduje specifický přístup s ohledem na…

Flexibilní léčba astmatu

20. 4. 2009

Pruduškové astma je chronické onemocnění s významně variabilním pruběhem. Podstatou onemocnění je chronický zánětlivý proces, který se odehrává…

Farmakoterapie onychomykóz

20. 4. 2009

Hercogová J. Farmakoterapie onychomykóz. Remedia 2004;14:415–418. Onychomykóza je velmi časté onemocnění nehtu u dospělých, jehož léčení je…

Význam dlouhodobé léčby schizofrenie

20. 4. 2009

Článek se zabývá významem dlouhodobé antipsychotické léčby, poukazuje na faktory noncompliance, zejména na otázku pacientova náhledu na onemocnění,…

Metabolický syndrom a hyperglykémie

20. 4. 2009

Hyperglykémie je typickou součástí metabolického syndromu (MS). V patogenezi hyperglykémie hraje nepochybnou roli inzulinová rezis-tence (IR), která…

Od teorie k praxi

Všechny články

Klinická farmakologie a farmacie

Všechny články

Lékové profily

Všechny články

Desmopresin

Pro předplatitele
30. 4. 2024

Souhrn Vranová V. Desmopresin. Remedia 2024; 34: 162–164. Desmopresin acetát je syntetickým analogem antidiuretického hormonu. Jeho indikací je…