Přeskočit na obsah

Přehledy, názory, diskuse

Všechny zprávy

Diastolické srdeční selhání

20. 4. 2009

Epidemiologické studie z posledních let ukazují, že 30–50 % všech nemocných s chronickým srdečním selháním má normální ejekční frakci levé srdeční…

Farmakoterapie nádorové bolesti

20. 4. 2009

Bolest představuje jeden z nejzávažnějších projevu nádorového onemocnění. Zásadním zpusobem ovlivňuje kvalitu života onkologicky nemocných. Je…

Pylová alergie

20. 4. 2009

Polinóza je multisystémové alergické onemocnění, jehož výskyt ve světě i v české republice od druhé poloviny 20. století vytrvale stoupá.…

Biologika v terapii psoriázy

20. 4. 2009

Psoriáza nepatří k život ohrožujícím chorobám, avšak je velkým psychosociálním handicapem. Názory na etiopatogenezi psoriázy zaznamenaly vývoj, v…

Biologická léčba psoriatické artritidy

20. 4. 2009

Psoriatická artritida (PsA) je chronické zánětlivé kloubní onemocnění charakterizované přítomností artritidy a psoriázy. Psoriáza zpravidla předchází…

Autoimunitní hepatitis

20. 4. 2009

Autoimunitní hepatitis (AIH) je autoimunitní zánět jaterní tkáně. Je charakterizován přítomností interface hepatitidy v histologickém obraze,…

Infekce virem hepatitidy C

20. 4. 2009

Virus hepatitidy C byl identifikován až v roce 1989, byl zařazen do čeledi Flaviviridae jako jediný zástupce rodu Hepacivirus. Obsahuje RNA pozitivní…

Léčba chronické hepatitidy B

20. 4. 2009

Cílem léčby je dlouhodobá suprese virémie. Časově omezenou léčbou lze dosáhnout přechodu onemocnění z fáze chronické hepatitidy (imunoclearance) do…

Od teorie k praxi

Všechny články

Klinická farmakologie a farmacie

Všechny články

Lékové profily

Všechny články

Dostarlimab

Pro předplatitele
29. 6. 2023

Dostarlimab je monoklonální protilátka proti receptoru programované buněčné smrti 1 (PD‑1) určená pro monoterapii dospělých pacientek s deficientní…