Přeskočit na obsah

Aktuality

Všechny zprávy

Pramipexol

20. 4. 2009

Parkinsonova nemoc (PN) je chronicko-progresivní onemocnění nervové soustavy na podkladě neuronální degenerace substantia nigra a nedostatku dopaminu…

Ximelagatran

20. 4. 2009

V prognóze nemocných s kardiovaskulárními chorobami hrají trombotické a tromboembolické příhody klíčovou roli. Bez trombózy, nasedající zpravidla na…

Fondaparinux

20. 4. 2009

Fondaparinux (fondaparinux sodium) je syntetický pentasacharid, který působí jako nepřímý inhibitor X. koagulačního faktoru, čímž účinně tlumí tvorbu…

Co nového o etomidatu?

20. 4. 2009

Etomidat (Hypnomidate, Janssen) je nebarbiturátové hypnotikum – karboxylový derivát imidazolu. Byl syntetizován koncem 60. let a do klinické praxe…

Nová hypolipidemika

20. 4. 2009

I když velké intervenční studie prokázaly, že léčba hyperlipidémie/dyslipidémie vede k významnému snížení kardiovaskulární morbidity a mortality, jen…

Olanzapin v léčbě akutní agitovanosti

20. 4. 2009

Akutní agitovanost, neklid či projevy násilí mohou být doprovodným projevem celé řady duševních poruch. Při léčbě akutní agitovanosti se nyní stále…

Nimesulid v terapii akutní bolesti

20. 4. 2009

Mechanismus účinku kyseliny acetylsalicylové (dále aspirin) byl rozpoznán začátkem 70. let sirem J. Vanem, který za tento objev později obdržel…

Od teorie k praxi

Všechny články

Přehledy, názory, diskuse

Všechny články

Klinická farmakologie a farmacie

Všechny články

Lékové profily

Všechny články

Desmopresin

Pro předplatitele
30. 4. 2024

Souhrn Vranová V. Desmopresin. Remedia 2024; 34: 162–164. Desmopresin acetát je syntetickým analogem antidiuretického hormonu. Jeho indikací je…