Přeskočit na obsah

Lékové profily

Všechny zprávy

Fixní kombinace elbasvir a grazoprevir

23. 7. 2017

Souhrn: Léčba chronické hepatitidy typu C kombinací přímo působících perorálních virostatik (directly acting antivirals, DAA) má vysokou účinnost …

Fixní kombinace degludek/liraglutid

3. 5. 2017

Souhrn: Fixní kombinace degludek/liraglutid je kombinovaný přípravek skládající se z dlouze působícího analoga lidského inzulinu degludeku a analoga…

Naltrexon/bupropion

30. 4. 2017

Souhrn: Naltrexon/bupropion (Mysimba) je nové centrálně působící antiobezitikum. Tato fixní kombinace (v tabletě s prodlouženým uvolňováním) je v…

Edoxaban – nový inhibitor FXa

30. 4. 2017

Souhrn: Edoxaban je dalším novým perorálním přímým inhibitorem aktivovaného faktoru X. V článku je podán přehled o jeho účinnosti ve srovnání s…

Ursodeoxycholová kyselina

30. 12. 2016

Souhrn: Ursodeoxycholová kyselina (UDCA) je minoritní žlučová kyselina, článek shrnuje základní vlastnosti této látky. Detailněji jsou osvětleny…

Alirocumab

11. 11. 2016

Souhrn: Inhibitory PCSK9 (proproteinové konvertázy subtilisin/kexinového typu 9) jsou slibnou léčebnou strategií, díky níž dochází ke snížení…

Trametinib

15. 9. 2016

Souhrn: Trametinib patří do skupiny selektivních inhibitorů mitogenem aktivované proteinové kinázy 1 a 2 (MEK1, MEK2). Tato kináza je součástí…

Nintedanib

13. 7. 2016

Souhrn: Nintedanib je perorální trojitý inhibitor angiokináz, který blokuje aktivitu kináz receptorů vaskulárního endoteliálního růstového faktoru …

Obinutuzumab

18. 3. 2016

Souhrn: Obinutuzumab je nejnovější schválenou monoklonální protilátkou pro léčbu pacientů s chronickou lymfocytární leukemií, která je nejčastěji se…

Nintedanib

18. 3. 2016

Souhrn: Nintedanib je inhibitor tyrosinkinázových receptorů pro růstový faktor pro fibroblasty, vaskulární a endoteliální růstový faktor a od…

Pegylovaný interferon β 1a

29. 12. 2015

Souhrn: Interferon β je dnes standardním léčivem první volby u pacientů s relabující remitující roztroušenou sklerózou. Klinické studie prokázaly…

Od teorie k praxi

Všechny články

Přehledy, názory, diskuse

Všechny články

Ambulantní monitorování krevního tlaku

Pro předplatitele
28. 4. 2023

Souhrn Souček M, Řiháček I. Ambulantní monitorování krevního tlaku. Remedia 2023; 33: 111–117. Ambulantní monitorování krevního tlaku po dobu 24…

Klinická farmakologie a farmacie

Všechny články

Jarní vydání přináší řadu témat z oboru

Pro předplatitele
28. 4. 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,také v letošním neklidném roce bych vás rád provedl kardiologickým blokem časopisu Remedia, jehož vydání je tradičně…